Lean

Lean har fokus på flow i værdikæden. Lean er en filosofi der sikrer udnyttelse af virksomhedens ressourcer og optimerer arbejdet i hele organisationen. Mere end nogen andre metoder prioriterer lean medarbejdertrivsel og kundeværdier højt. Nordic Leadership konsulenterne inddrager i høj grad salgsorganisationen i processen, da samarbejdet mellem driften og salg ved lean er afgørende for succes!

Mange virksomheder har indført Lean og har høstet de fordelene ved lean. Både økonomiske fordele og ledelsesmæssige fordele. Et af de væsentlige elementer i lean er Kaizen – løbende forbedringer, drevet af medarbejderne og ikke dikteret af lederne. Filosofien bag dette at arbejde med løbende forbedringer er så væsentlig at når man som virksomhed først er startet, holder man ikke op. Lean medfører konkurrencemæssige fordele som ens konkurrenter ikke kan kopiere, da implementeringen af lean involverer et samarbejde med både kunder og leverandører, så man som virksomhed ikke alene bruger sine egene kompetencer, men også ens samarbejdspartneres værdier. Derved er den samlede værdi større end de ressourcer der indgår i samarbejdet. Lean kræver også at man som ledelse indfører KPI’er, at man altså måler på få vigtige faktorer og har ambitioner om udvikling og forbedring af disse.

Lean kan også gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig og øge såvel toplinje som bundlinje.