Strategien er den midlertidige plan som du har fastlagt for at opnå visionen og opfylde missionen for dine kunder. Strategiens indhold og hvordan den kommunikeres afhænger af hvem den kommunikeres til. Strategien skal også benyttes til at sikre at man bliver på sporet og at medarbejderne kender retningen og indholdet af arbejdet der skal gøres. Strategien bør ikke række mere end maksimalt 3 år frem og skal efterses mindst 1 gang årligt.

 

Bag strategien ligger et grundigt analysearbejde, så strategien ikke bare bliver ren ønsketænkning, men er fastlagt ud fra objektive vurderinger. Det sværeste i en strategiproces er at vælge fra, fremfor at vælge til. Med konsulentens hjælp bliver denne proces enklere og resultatet bliver tydeligere.

Strategien er et af de vigtigste arbejdsredskaber for direktion og bestyrelsen. Det er direktionens og bestyrelsens fælles ansvar at udvikle og tilrette strategien i de tilfælde, hvor verden har ændret sig så strategien ikke længere kan følges i sin nuværende form.

Nordic Leadership konsulenterne hjælper dig fra strategiudvikling til eksekvering blandt dine mellemledere og organisation, fungerer. Nordic Leadership konsulenterne hjælper dig  på det strategiske, det taktiske og det operationelle plan, da disse niveauer kræver den indsigt som vi besidder. Nordic Leadership konsulentene ”nøjes” ikke med at se det hele fra helikopterniveauet –  vi arbejder også med de egentlige udfordringer i driften, som enhver strategisk intention vil afføde og giver dig opskriften på hvordan de skal løses!