Forløb

 

Metoder og teori skal omsættes til praksis for at kunne gøre en forskel i virksomhedens udvikling.

Nordic Leadership konsulenterne arbejder med flere løsningsmodeller; fra de lange dybe analyser til de kortere med, vægt på implementering.

  • Væksttjek, hvor virksomhedens ledelse får overblikket over hvordan væksten kan realiseres
  • Væktløft; hvor strategien for vækst udarbejdes  og væksten påbegyndes realiseres gennem implementering
  • Workshop: Hvor teori og metoder gennemgås og handlingsplan fastlægges
  • Projektcoach: Her hjælper konsulenten virksomheden med implementering
  • Personlig sparring: Konsulenten er ledelsens personlige sparringspartner og træner
  • Bestyrelses udvikling: Bestyrelsen og konsulenten optimerer sammen bestyrelsesarbejdet

Ovennævnte løsningsmodeller kan kombineres på flere måder og andre kan udarbejdes efter behov. Se uddybelse af metoderne på nedenstående sider.