Vækstboost

Nordic Leadership Konsulenterne tilbyder at hjælpe med at realisere potentialet for din virksomhed.

Vi tilbyder et fleksibelt forløb som kan lægge hovedvægt på et strategisk forløb hvor strategi og handlingsplaner udvikles, eller et forløb som fokuserer på handlingsplaner og implementering. De to forløb ligeledes mikses jf. nedenstående model.

Strategi og handlingsplaner:

Dette forløb vil lægge vægt på at arbejde dybere med nedenstående områder.

 • Kunder, markeder og internationalisering
 • Innovation og forretningsmodeller
 • Ledelse og organisation
 • Produktion og teknologi
 • Økonomi og finansiering

Da hver virksomhed er unik vil forløbet blive sammensat med mest fokus på netop de områder, der vil styrke virksomheden og bidrage bedst til at vækste virksomheden på en kontrolleret måde. Det er for os vigtigt, at alle områder af virksomheden forberedes til væksten, så hele virksomheden understøtter væksten.

Der vil blive udarbejdet en økonomisk plan, som støtter op om virksomhedens strategi. Det er vores intention at den økonomiske plan både bruges som rettesnor og som grundlag for evt. finansiering.

 

 

Vækstplan: Rapport, strategi og handleplaner:
 • Holistisk strategiplan for de næste 3 år med inddragelse af interne og eksterne forhold.
 • Handlingsplaner, der bidrager til at strategien eksekveres af ledelse og organisation.
 • Økonomisk oversigt, som viser muligheder, forventede resultater og evt. finansieringsbehov de næste 2-3 år.

Ledelsen har efter dette forløb det bedste grundlag for at eksekvere virksomhedens vækst.

 

Handlingsplaner og implementering:

Dette forløb vil omfatte de samme områder som ”strategi og handlingsplaner” dog vil fokus her mere være eksekvering. Vi ønsker at vise virksomheden, hvordan handlingsplaner udarbejdes, og hvordan de eksekveres, således at virksomheden selv kan gøre de nødvendige operationelle og taktiske tiltag fremadrettet, når konsulenten ikke længere er tilknyttet.

Forløbet tager udgangspunkt i de områder, der blev afdækket i væksttjek, som vil blive yderligere analyseret. De væsentligste områder identificeres, og der udarbejdes konkrete handlingsplaner for de kommende 1-2 år. Handlingsplanerne har til formål at forbedre virksomhedens konkurrence og skabe/øge væksten. Der udvælges netop de kompetencer i konsulentgruppen, der i samarbejde med virksomheden, bedst muligt kan udarbejde handlingsplaner og bidrage til implementeringen. Der vil blive arbejdet med 1-1 sparring, workshops, netværksmøder med andre virksomheder, konkret opgaveløsning, deltagelse på kunde-/leverandørbesøg, mv.

De tilknyttede konsulenter vil arbejde fokuseret med virksomheden inden for de specifikke områder, så det sikres at virksomheden får et solidt teoretisk grundlag og bedst muligt bidrag til eksekvering.

Vækstplan: Rapport, Handlingsplaner og implementering:
 • Referat af forløb og anvendte metoder og modeller.
 • Holistisk strategiplan for de næste 2-5 år med inddragelse af interne og eksterne forhold.
 • Handlingsplaner for de næste 1-3 år som sikrer udvikling og øget konkurrencedygtighed.
 • Målstyringsredskaber med monitorering af den taktiske udvikling i virksomheden.

Dette forløb vil give virksomhedens ledelse praktisk erfaring med udvikling og eksekvering af strategien. Der lægges vægt på eksemplets magt og på de små succeser i eksekveringen.