Workshops

Formålet med workshops er at kickstarte indsatsen og sikre god teamånd.

Det er en enorm stærk følelse at få drøftet indsatsen i plenum og at man som team bliver enige om hvad der nu skal gøres. Jeg har oplevet dette mange gange og det er en fantastisk oplevelse at se hvad medarbejdere og ledere kan løfte i flok!

Workshops kan have mange temaer, men fælles for dem alle er at man får knækket et problem og får lavet en plan for at opnå succes. Workshops løber typisk over 1-3 dage og kan indeholde vidt forskellige temaer. Oplevelsen og følelsen fra workshoppen holder længe og forstærker det gode samarbejde.

Konsulentens rolle er at udfordre til bedre løsninger; dén der siger dét som organisationen ikke altid har mod til og dén som står fast på at få en løsningsmodel på bordet. Med konsulentens erfaring fra andre virksomheders “best practice” sikres et faglig høj niveau af dagen, indholdet og løsningen.