Den rette balance i din virksomhed

Den rette balance er ikke nødvendigvis den universelle harmoni i organisationen

Med en lang erhvervserfaring fra mange forskellige virksomheder, som ingeniør, som leder på forskellige niveauer, et væsentligt teoretisk fundament og som i mere end 10 år som konsulent står følgende klart for mig.

Målet for ledelse og proceseksekvering skal ikke være harmoni med hensigt i at sikre at alle er motiverede og veltilpas i deres daglige arbejde. Målet for ledelse er derimod at skabe det bedst mulige grundlag,  som sikrer at medarbejderne kan og skal yde deres optimale til gavn for virksomheden og dét fællesskab en arbejdsplads nu en gang er.

Typisk kan afdelinger deles op i Salg (sælgere, markedsføring, front office m.m.) Administration (Økonomi, HR, direktion m.m.) Drift (produktion, RD, serviceafdeling, logistik m.m.) som sammen er VIRKSOMHEDEN. Afdelingerne er dybt afhængige af hinanden, hvilken ofte glemmes i en travl hverdag, hvor udfordringer er flere en løsningerne og hvor sammenholdet udfordres.

Vi er som organisation “stamme” afhængige af at vi klarer os godt i forhold til vores omverden og dermed rammes vi konstant af krav fra omverdenen og ikke mindst ejerne af virksomheden. Disse udfordringer skal vi sammen håndtere og opnå succes. Denne succes opnås ikke ved fuldstændig harmoni, men ofte mere gennem hårdt arbejde og en fælles kampånd.

I et forløb med os gør vi organisationen bevidste om det vilkår at der ikke søges harmoni i organisationen, men vi søger den motivation og ambitioner, der opnås gennem at kunne gennemføre sine opgaver effektivt, hvilket gør os som virksomhed effektive og opnår den succes der netop giver os motivation og udvikler os som individer og som virksomhed. Denne forståelse opnås gennem fællesmøder hvor vi fastsætter hvordan vi opnår denne vinderkultur som samlet organisation.