Ledelsesforløb – styrk jeres interne kompetencer

Intet har mere indflydelse på succes og fiasko, end netop den rette ledelse af virksomheden. Netop derfor er ledelse så afgørende for alle virksomheder, store som små.

Nordic Leadership konsulenterne har arbejdet med alle aspekter af ledelse, fra personaleledelse til strategisk ledelse og kender de udfordringer, der ligger i ledelsesgerningen. Vi tager i vores arbejde, hensyn til den kontekst som virksomhedens ledere arbejder under og sikrer gennem vores forløb at der er balance i den at udvikle såvel medarbejdere og virksomhed. Ledelse skal sikre at medarbejdere og virksomhed trives.

Vi arbejder ud fra teorien om at effektivitet skaber motivation. Ledelsen skal sikre at alle medarbejdere kan arbejde optimalt gennem dagen, til gavn for virksomhed, kollegaer og ikke mindst den enkelte medarbejder. Vi ønsker at man som leder og medarbejder, udfører et godt arbejde og har lyst at komme igen i morgen, en følelse man bedst opnår gennem resultater i sit daglige arbejde. Derfor inddrager vi både ledelse og medarbejdere i vores ledelsesforløb, og sammen ændrer vi processer og metoder, der sikrer en effektiv hverdag med trivsel.

Vi inddrager metoder og modeller, der giver jer overblikket over hvordan I operationel og strategisk udvikler jeres virksomhed.. Fra personprofiler over kompetencematrix og visual management til uddelegering af ledelsesopgaver. Vi introducerer jer for de nyeste ledelsesredskaber, så I selv kan drive udviklingen efter et forløb med Nordic Leadership.

Ledelse af den digitale omstilling.

Vores erfaring efter talrige forløb med digitalisering af SMV virksomheder, er at sker der ikke en tilpasning af adfærden, som udnytter de muligheder digitaliseringen giver, bliver det vanskeligt at udnytte de fordele og reel opnå styrkelse af knokurreevnen. Hér har vi metoderne til at I også lykkes med at få en digital adfærd og samtidig bevare motivationen! Vi kombinerer vores dybe tekniske viden om digitalisering, med vores mangeårlige erfaring med ledelse og organisationsudvikling.  Vi ser at den organisatoriske  del af digitaliseringen ofte er overset og drukner i ledelsens fokus på hastigt, at komme videre i den digitale udvikling, så adfærd omkring datadisciplinen forglemmes. Uden datadisciplin er det umuligt at stole på de data som systemerne på så sublim måde kan vise og uden denne tillid, sker der ikke den optimale udvikling af virksomhedens udvikling.