Hvad kan Nordic Leadership?

Nedenfor her finder du de primære kompetencer, men Nordic leadership rummer mere…….

Strategiudvikling,- implementering og -eksekvering

Mange taler om visionen, men tager ikke aktiv stilling til strategien og dermed forbliver visionen en drøm. Nordic leadership gør forskellen på at drømme og på at udleve drømmen. Vi griber visionen og faciliterer processen i at opnå den, i tæt samarbejde med dig og din virksomhed. Vi hjælper jer med at visionen, ressourcerne, markedet og mission går op i en højere enhed og at der eksekveres! Fra abstrakt vision til konkret handlingsplan, der forankres via ledelse og samarbejde!

Salg, nationalt og internationalt

Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at skabe overblikket over jeres salgsprocessser. Vi hjælper jer også med at analysere, planlægge og eksekvere netop dét, der vil øge jeres salg og levere netop de produkter og ydelser, som giver jeres kunder merværdi. Vi laver markedsundersøgelser, udvikler netværk på tværs af landegrænser, da vi har et væsentligt internationalt netværk med både private virksomheder og offentlige instanser.

Markedføring

Få set jeres marketing efter i sømmene – bruger I jeres budget på de rigtige aktiviteter eller er der andre digitale løsninger som bedre kunne ramme jeres kunder og målgruppe? Bliv langt klogere på hvem jeres ideelle kunder er, hvordan I målretter jeres marketingaktiviteter mod dem og dermed tiltrækker flere af dem. Kom hele vejen rundt; lær at vælge de rette billeder, skrive tekster som tiltrækker, lave et årshjul med aktiviteter og budget og ikke mindst turde vælge det fra som ikke virker!

Ledelse og forandringer 

Ledelse er altid et fokusområde. Ledelse i vækst og kriseledelse. Begge dele kalder på forskellige ledelsesmetoder og personlige egenskaber. God ledelse handler om balance og netop balance er afgørende for succes med ledelse. At være chef er en titel, men leder bliver du kun hvis dine medarbejdere ønsker at ledes af dig. Lad os sammen give dig og dine medarbejdere muligheden for, at få mest muligt ud af arbejdsdagen og sikre den helt rigtige balance i dit lederskab. Dit LEADERSHIP!

Forretningsudvikling

Nordic Leadership fanger bredt inde for forretningsudvikling. Vi har erfaringen med forretningsudvikling, både den udførende og den strategiske del har vi håndteret mange gange. Det er så afgørende for virksomheden at benytte den rigtige tilgang til såvel marked som kunderne og at sikre at der er en rød tråd i forretningen. Vi udarbejder en 360 graders forretningsanalyse og gennemfører sammen med vores kunder de tiltag, der skal skabe vækst og tilfredshed hos vores kundens kunder. Vi støtter i alle dele af forretningen fra salgsarbejdet til gennemførelsen af ordren.

Økonomistyring og finansiering

Vi analyserer den nuværende økonomiske situation og rådegiver om hvordan økonomien kan forbedres eller styres endnu bedre. Vi giver jer overblikket og de vigtigste nøgletal, så det bliver enklere og nemmere at styre virksomheden. I får overblik over den aktuelle finansieringssituation og hvordan den kan optimeres. Vi har et stort netværk inden for den finansielle verden, som vi kan trække på og søge yderligere hjælp hos. Økonomien er en af grundstene for en sund forretning, og vi sikrer at den er solid.

Krav og kommunikation

Som leder er det ikke altid nemt, at vide hvornår der skal kommunikeres og hvad der skal kommunikeres. Passer din kommunikation sammen med de krav du stiller til din organisation og omverdnen til din virksomhed. Sproget skaber virkeligheden og du skal skabe den virkelighed, der kan give din virksomhed succes. Nordic Leadership kan hjælpe dig og virksomheden med ledelseskommunikation og der med sikrer at alle er bevidste om hvor virksomheden skal hen, hvordan og hvad der forventes af organisationen.

Produktivitet og kvalitetssikring

Produktivitetsstigning kommer af at øge spændet mellem vores omkostninger og vores indtægter på varer og serviceydelse, helt enkelt! Mange vil gerne opnå dette, men får ikke eksekveret! . Udsyn om sammenhæng mellem kunders ønsker og produkter, og kan det gøre enklere og bedre? Nordic leadership har indgående kendskab til ledelse af processen der tager fat i hele værdikæden fra start til slut. Metoderne indbefatter bl.a. Lean og ISO 90001 til at skabe transparenthed i værdikæden og sikrer en struktureret udvikling.

Nordic Leadership partners

Nordic Leadership har indsigt i de fleste af virksomhedens arbejdsområder, hvoraf nogle er vores kernekompetencer og vi har et vidtrækkende netværk som vi gerne åbner for vores kunder. Et netværk af specialister, som kan træde til og sikre rådgivning af højeste karat. Nordic Leadership partners, er udvalgte partnere som vi kan stå inde for og partnere, der yder fyldestgørende rådgivning, så du kommer godt fra start og sikkert i mål – og videre. Vores partnere rummer alt fra juridisk rådgivning til international markedsføring.