ESG & Grøn omstilling

Grøn omstilling af din virksomhed.

ESG – Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) fylder meget i omverdenen og er godt på vej til at blive et vilkår for vækst af virksomheden.

Vores tilgang til den grønne omstilling er at den grønne omstilling skal integreres i virksomheden og bidrage positivt til bundlinjen. Den grønne omstilling har tre områder som er angivet nederst i denne side.

Vores mission er at hjælpe vores kunder med at optimere deres virksomhed og skabe vækst. Derfor er hele vores rådgivning, også i forbindelse med grøn omstilling, at sikre at jeres forretningsmodeller tilpasses de nye markedsvilkår. I relation den grønne omstilling skal der gøres investeringer, der kan reducere jeres udledning/klimabelastning, udfordre jeres forsyningskæder om at nedsætte udledning relateret til deres produkter og processer, samt ændring af adfærd. Hvis man eks. skal omstille firmaets bilpakke til El-biler, giver det konkrete udfordringer mht. processer og omstilling for den enkelte medarbejder, der i dag har en firmabil.

Vi hjælper jer med analyserne, afsøge investeringer og ændringer til forretningsmodellen samt business cases for samtlige ændringer, der anbefales. Hertil også hvordan I udarbejder et grønt regnskab, som på sigt bliver et vilkår for jeres virksomhed og kommunikation med kunderne.

Mht. grøn omstillings markedsføringsmæssige værdi tilkobler vi typisk et markedsføringsbureau. I skal fortælle omverdenen at I gør en aktiv indsats og hvad i konkret gør.

Scope 1: Dækker direkte udledninger fra virksomheden og omfatter blandt andet mobilt og stationært brændstof, og udledning fra industrielle processer. Disse udledninger er relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer, der drives af virksomheden.

Scope 2: Der er tale om indirekte udledninger fra indkøb af energi genereret uden for den indberettende virksomheds drift, såsom elvarmekølesystemer med gas og damp. Det er områder, som virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ikke ejer og producerer selv.

Scope 3: Dette omfang omfatter indirekte udledninger opdelt i 15 kategorier. Scope 3 vil oftest dække 75-95% af virksomhedens samlede udledninger. De 15 kategorier i scope 3 har til formål at give virksomheder en systematisk ramme til at måle, følge og reducere udledninger på tværs af værdikæden. Kategorierne er opdelt for at udelukke hinanden, hvilket vil sikre, at dobbelttælling af Scope 3-udledninger undgås for hver virksomhed. Scope 3 udledninger er forbundet med både upstream og downstream aktiviteter i værdikæden.