Succes med grøn omstilling

Nordic Leadership hjælper jer med planlægning og implementering af grøn omstilling.

Grønne forretningsmodeller er kommet for at blive.  De fremtidige vindervirksomheder, er de virksomheder der forstår at integrere grønne forretningsmodeller, der bidrager til mindre ressourceforbrug i hele værdikæden. Både for virksomheden, for leverandørerne og for kunderne. Værdikæden består af en lang række leverandør og kunder, inden vi til slut kommer til forbrugeren.

Den grønne omstilling er både en nødvendighed og en væsentlig forretningsmulighed, for SMV virksomhederne, der ønske at blive den foretrukne leverandør. Det er ikke længere nok at producere det bedste produkt, det skal også være bæredygtigt.

Der er væsentlige subsidier i form af projekter, der kan bidrage med økonomisk hjælp til rådgivning til grønne omstilling. Her er Nordic Leadership blandt de godkendte rådgivere, der kan hjælpe jer. Vi hjælper jer med både det strategiske, med forretningsmodellen der styrker jeres konkurrenceevne og det helt praktiske i den grønne omstilling. Vi spiser jer ikke af med en fin rapport og en plan, vi hjælper jer hele vejen fra ide til I kan se at jeres økonomiske og grønne bundlinje vokser.

Et rådgivningsforløb kunne se således ud:

  • Foranalyse af jeres muligheder for at tage del i den grønne omstilling
  • Udarbejdelse af ansøgning til projekter der giver økonomisk støtte til grønne forretningsmodeller.
  • Analyse af jeres nuværende værdikæde, forretningsmodeller og produkter
  • Analyse af jeres leverandører, kunder og øvrige interessenter
  • Udarbejder plan for hvordan vi kan implementere grønne bæredygtige løsninger.
  • Sikre at økonomien udvikler sig mindst ligeså godt som tidligere (C/B analyser)
  • Drøftelse med leverandører og kunder, så vi sikrer en vedvarende grøn udvikling
  • Udarbejdelse af økonomisk overblik for de kommende 2-3 år.
  • Implementering af skalerbare tekniske og forretningsmæssige løsninger.

Det kræver ofte en innovationsproces hvor vi også inddrager leverandører og kunder i 1. 2.  eller 3 led.

Inddragelse af vidensinstitutioner  eller andre eksperter ser vi som en naturlig del af vores arbejde med vores kunder.

Vi sikrer at løsningerne giver mening og sikrer en god økonomi for virksomheden, samt en sund grøn bundlinje!

Vores konsulenter har både dyb teknisk indsigt og erfaring med udvikling af grønne forretningsmodeller, der styrker virksomhedens konkurrenceevne. Vi kan også rådgive om den kommercielle del. Det er i dag helt afgørende at kommunikere de styrker som virksomheden har og som kan komme kunderne til gode.