Vores fokus på 5 af FN’s 17 verdensmål.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Verdensmålene skal “ned på jorden” og gøres synlige for SMV virksomhederne.  Det er altid individuelt for hver af vores kunder hvordan den grønne omstilling skal implementeres, men overordnet kan indsatserne henføres til udvalgte af de 17 verdensmål.

Vi koncentrerer os i vores arbejde med vores kunder om følgende mål, som vi kort har udarbejdet en oversigt for herunder med korte beskrivelser.

Vi sikrer vores kunder griber mulighederne for at omlægge til bæredygtig energi. Det kræver både videnskabelig og økonomisk indsigt.

Vi har mange års erfaring med arbejdsmiljø i industrien og udvikling af succesfulde forretnings-modeller. Herunder automatisering af processer.

Et af vores kerneområder er innovation i bred forstand. Det er innovative virksomheder, der klarer sig i bedst i kampen om kunderne.

Som en central del af vores rådgivning, hjælper vi vores kunder med at spare ressourcer og optimere, til stor gavn for den økonomiske og grønne bundlinje.

Vi rådgiver hele virksomhedens værdikæden så leverandører og kunderne forstår og bidrager til udvikling af de grønne forretningsmodeller.