Griffins Nordic Leadership er godkendt som certificeret rådgiver til forløbet under SMV PRO og vi er godkendt i følgende rådgiverpakker:

  • Gør din virksomhed salgbar. Læs mere nedenfor.

  • Strategi og fremtid for din virksomhed. Læs mere nedenfor.

  • Forretningsmæssig sparring. Læs mere nedenfor.

Vi har mangeårig erfaring med optimering af især produktions- og servicevirksomheder. Vi er i stand til at håndtere de tekniske-, økonomiske-, ledelsesmæssige optimeringer samt B-B salgseffektiviseringer for disse virksomheder. Kompleksiteten i disse virksomheder er ofte markant højere end mange andre typer af virksomheder. Med kompleksiteten kommer en række udfordringer, der kræver struktur i processer og rettidig ledelse af organisationen.  Vi er med jer hele vejen, fra analyse, til anbefalinger og gennem implementering.

Gør din virksomhed salgbar

Vi gennemfører sammen med jer en Due Diligence på jeres virksomhed, som giver jer et godt indblik i hvordan virksomheden vil vurderes af evt. købere. Analysen kan også benyttes som et helbredstjek på virksomheden. Visioner for virksomheden drøftes og sammenholdes med markedets muligheder. Herfra udarbejdes et  kapabilitetstjek af virksomheden vs. markedets krav, som viser styrker og svagheder. Styrker skal udnyttes i strategisk kontekst og svagheder skal udbedres så de kan bruges i markedets muligheder. Sammen understøtter vi de gode tiltag og igangsætter nye tiltag, som øger værdien. Det uanset om I ønsker at sælge virksomheden eller en stærkere virksomhed.

Gør din virksomhed salgbar

Vi gennemfører sammen med jer en Due Diligence på jeres virksomhed, som giver jer et godt indblik i hvordan virksomheden vil vurderes af evt. købere. Analysen kan også benyttes som et helbredstjek på virksomheden. Visioner for virksomheden drøftes og sammenholdes med markedets muligheder. Herfra udarbejdes et  kapabilitetstjek af virksomheden vs. markedets krav, som viser styrker og svagheder. Styrker skal udnyttes i strategisk kontekst og svagheder skal udbedres så de kan bruges i markedets muligheder. Sammen understøtter vi de gode tiltag og igangsætter nye tiltag, som øger værdien. Det uanset om I ønsker at sælge virksomheden eller en stærkere virksomhed.

Strategi og fremtid for din virksomhed

Planen for fremtiden er vigtig for at nå den vision, drømmen man vil, som de fleste ejerledere har. Vores tilgang til strategiplanen er at holde den enkel, let forståelig og er implementérbar. Vores erfaring er at strategien kan være en god støtte og samtidig en spændetrøje for ejerlederen. Vi sikrer gennem vores forløb med virksomhedens ledelse at strategien tager sit udspring i markedets krav og virksomhedens evne til at matche markedet,  i én samlet vurdering. Ambitioner og drømme er meget forskellige i  forskellige virksomheder. I forløbet etableres planer og operationelle initiativer etableres på et struktureret og målbart grundlag, så ledelsen bliver bevidste om hvad der skal til for at komme i mål.

Individuelt forløb

Det er også muligt for os at tilrettelægge et individuelt forløb for jer under SMVPRO. Vi designer et forløb som passer 100% til jeres behov. Det kunne være følgende:

  • Organisationsudvikling:  Vi tilbyder jer en analyse af jeres nuværende organisation, styrker og svagheder og hvordan forbedringer etableres og praktisk hjælp.
  • HR & Rekruttering: Hvad er nøglen for jer til at tiltrække nye medarbejdere, der bidrager til jeres udvikling og vækst. Herunder personprofiler af organisationen.
  • Produktivitet: Der er for mange stigende pres på konkurrence, hvilket kræver at man optimere sin værdikæde og sine processer. Vi sikrer jer optimering realiseres.
  • Salgsoptimering: Det er et vilkår for at drive sin virksomhed at salget er aktivt. Vi hjælper jer med at gøre jeres salg aktivt og viser jer hvor kunderne er og hvordan de nås.
  • Balance: Vi ser ofte virksomheder hvor der er ubalance mellem salg, administration og drift. Vi hjælper jer at genskabe en balance, der udvikler jeres virksomhed.
  • Dit projekt: Dine ønsker kan være anderledes og kræver et helt specielt forløb, som vi sammen fastlægger.