Griffins Nordic Leadership er godkendt som certificeret rådgiver til forløbet under SMV Pro. Vi er 100% uafhængige af såvel IT- systemer som leverandører af IT-systemer og kan derfor, med garanti, sikre at I får digitalisering i rette kvalitet, til rette tid og til rette pris.

Vi tilbyder jer et effektivt forløb hvor vi tager udgangspunkt i jeres virksomheds udvikling og de digitale kompetencer, der skal sikre en udvikling gennem flere år.

Vi har tilrettelagt et forløb på 2×2 dage som vi har illustreret nedenfor.

Dag 1+2

Her gennemfører vi sammen  en kortlægning af jeres nuværende processer og vi afdækker de mulige optimeringsmuligheder. Hertil analyserer vi øget digitalisering for jeres samledes processer i Salg, Administration og Drift. Altså systemer der understøtter jeres samlede aktiviteter.

Vi kortlægger derefter jeres fremtidige setup for processer og det fremtidige digitaliseringsniveau. Det fremtidige setup indbefatter nye processer og metoder, hvorpå arbejdet kan effektiviseres og ikke mindst krav om øgede kompetencer, som organisationen skal have for at få det fulde udbytte af digitaliseringen.

Slutteligt udarbejdes kravsspecifikationer for jeres digitale systemer, så de er i stand til at understøtte og bidrage til effektivisering af jeres processer. Hvis vi er så langt at vi kan udarbejde konkrete forespørgsler til leverandører af IT-systemer, kontaktes disse for oplæg og demonstration af systemer på 4. dagen.

Dag 3+4

For at sikre at digitaliseringen bidrager til at optimere den samlede forretning, inddrages og kortlægges jeres nuværende forretningsmodel. Herefter kortlægger vi den forbedrede forretningsmodel efter implementering af digitaliseringen, så jeres potentiale udnyttes.

Vi udarbejder herefter en implementeringsplan jf. SMV Pro rapporten, så I har det samlede overblik over digitaliseringen og jeres kommende aktiviteter.

Sammen kortlægger vi mulighederne for konkrete systemer og kortlægger hvordan de er i stand til at arbejde sammen. På 4 og sidste dag, udarbejder vi oplæg til indhentning af tilbud fra udvalgte leverandører, så I kan henvende jer målrettet til relevante leverandører af IT-systemer. Hvis vi har udvalgt disse tidligere kan demonstrationer af systemer også være en mulighed på den sidste dag.