Brugbare og konkrete strategiske planer

Ingen luftige strategier som ender nederst i skrivebordsskuffen. En praktik, realistisk og relevant strategisk plan, som I starter på at indfri med det samme.

Kom på sporet af jeres fremtid med den rette strategi

Strategien er den midlertidige plan som du har fastlagt for at opnå visionen og opfylde missionen for dine kunder. Strategiens indhold og hvordan den kommunikeres afhænger af hvem den kommunikeres til.

Strategien skal også benyttes til at sikre at man bliver på sporet og at medarbejderne kender retningen og indholdet af arbejdet der skal gøres. Strategien bør ikke række mere end maksimalt 3 år frem og skal efterses mindst 1 gang årligt af bestyrelse, ledelse og gerne udvalgte nøglemedarbejdere. 

Bag strategien børe der ligge et grundigt analysearbejde, så strategien ikke bare bliver ren ønsketænkning, men er fastlagt ud fra objektive vurderinger. Det sværeste i en strategiproces er at vælge fra, fremfor at vælge til. Med konsulentens hjælp bliver denne proces enklere og resultatet bliver tydeligere.

Strategien er et af de vigtigste arbejdsredskaber for direktion og bestyrelsen. Det er direktionens og bestyrelsens fælles ansvar at udvikle og justere strategien i takt med at verden ændrer sig. Strategien skal ikke være statisk, men skal hele tiden holdes optimal og følge den hastigt foranderlige verden

Nordic Leadership hjælper dig fra strategiudvikling til eksekvering blandt dine mellemledere og organisation, fungerer. Nordic Leadership hjælper dig  på det strategiske, det taktiske og det operationelle plan, da disse niveauer kræver den indsigt som vi besidder. Nordic Leadership ”nøjes” ikke med at se det hele fra helikopterniveauet –  vi arbejder også med de egentlige udfordringer i driften, som enhver strategisk intention vil afføde og giver dig opskriften på hvordan de skal løses!

Strategi og digitalisering

Digitalisering er blevet en så væsentlig del af forretningsmodellen, så det er helt essentielt at digitalisering integreres i virksomhedens strategi såvel i de daglige operationelle rutiner. Som med alle andre strategiske intentioner, bliver de kun til virkelighed gennem eksekvering af organisationen. Nordic Leadership har kompetencerne og erfaringen til, at hjælpe vores kunder med at integrere digitalisering strategisk, taktisk og operationelt.  Vi har udviklet en analyse, der giver direktion og bestyrelse det fulde overblik over integrationen mellem digitalisering og strategien, som et beslutningsgrundlag for de tiltag der skal sikre en øget konkurrenceevne.

Et typisk Strategiforløb ser ud som illustreret nedenfor. Her illustreret med et “fast forward” forløb. Du kan også downloade et detaljeret forløb her