At sælge sin virksomhed er en rejse der tager flere år at gennemføre. Vi hjælper jer på hele rejsen så du som ejerleder eller ejerkreds undervejs, træffer de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.

Virksomhedssalg

Vores arbejde omfatter følgende og tilpasses vores kunde:

  • Personlig afklaring om din egen og virksomhedens fremtid
  • Analysere mulige optimeringstiltag og kortlagt, hvordan de kan realiseres
  • Afklaring af værdiansættelsen og værditilvækst
  • Bedre forståelse for ejerskiftemodeller og finansiering af ejerskifte
  • Blive klædt på til en eventuel forhandling
  • 100% uvildig rådgivning fra rådgiver med mange års erfaring med optimering af SMV’er.

Personlig afklaring:

At komme gennem tankerne om af afhænde sin virksomhed, for nogle et livsværk, er en lang og ofte meget personlig rejse. Der har man ofte brug for en uvildig sparringspartner, der kan håndtere såvel de personlige og de professionelle områder. Der er mange overvejelser, som inddrager såvel medarbejdere, kunder, netværk etc. Disse skaber vi overblik over og drøfter alle de overvejelser der er i den forbindelse. Et vigtig område i denne afklaring er at vi får adskilt ejerlederens person med ejerlederens rolle som direktør/bestyrelsesformand.

Analyser: 

Måske den vigtigste del af forløbet. Her kigger vi ind i jeres virksomhed med “købers øjne”. Vi afdækker virksomhedens “sundhed” mht. transparenthed for køber. Transparenthed i kunder, processer, produkter, forpligtelser, finans, leverandører, GDPR, kvalitetssikring, kompetencer, organisation mv. er helt afgørende for købers villighed til at gå dybere i forhandlinger. Køber foretager en række kontroller i forbindelse med deres “Due Delligence” og her skal vi sikre at virksomheden scorer så højt som muligt, da værdiansættelsen er direkte afhængig af denne analyse. Det kræver en objektiv analyse som vi har gennemført og har erfaring med. Her er det også afgørende at køber har mulighed for at læse og forstå virksomhedens syn på og plan for fremtiden, også kaldet “Strategiplanen”. Denne er væsentlig som hurtigt skaber overblik og indsigt for køber.

Afklaring af værdiansættelse: 

Der findes forskellige metoder til værdiansættelse af virksomheden. De to primære faktorer her er status på virksomhedens værdi og den fremtidige værdi. Status på virksomhedens værdi udgøres af den historiske evne til at skabe indtjening og resultater, herunder også Goodwill. Den anden faktor er den fremtidige værditilvækst. Der er ingen der vil købe en virksomhed, der er på toppen af sin indtjening, hvor fremtiden er mindre attraktiv end de historiske data. Køber vil købe en virksomhed med en fantastisk fremtid. Vi vil sammen med jer og revisor, fastlægge jeres nuværende værdi opdelt i søjler og fastlægge jeres fremtidige mulighed for værditilvækst. Her er en strategiplan afgørende, der indeholder såvel interne og eksterne analyser.

Ejerskiftemodeller:

Fastlæggelse af modeller for ejerskiftet er meget individuel og vi gennemgår i forløbet de forskellige muligheder, som er relevante i forhold til kundens virksomhed. Vi kan efter aftale inddrage jeres revisor og andre eksterne eksperter, hvor vi kommer tættere på de personlige, økonomiske og øvrige overvejelser. Det er meget almindeligt at ejerlederen/familien er tilknyttet virksomheden i en periode efter salget er realiseret og ofte er den værdi som den sælgende ejer (earn out) kan løfte salgsprisen med.

Blive klædt på til forhandlinger: 

Uanset niveau af virksomhedshandler, er det altid “til syvende og sidst” et spørgsmål om forhandling. Køber skal have følelsen af at have gjort en god handel samtidig med at den sælgende virksomhed også føler at salget er en god handel. Det er en meget svær balance og det er helt naturligt at køber og sælger vurderer værdierne i virksomheden, forskelligt. Vi klæder sælger på til at imødekomme og håndtere disse modsat rettede interesser og håndtere forhandlingerne objektivt.

Uvildighed: 

Vi er 100% uvildige og er loyale mod sælgers interesser. Det er for os naturligt samarbejde med andre rådgivere, så vi samlet set sikrer at vores kunde får bedst mulig. rådgivning, der ligger til grund for beslutninger om salg på kort eller længere sigt. Det vil være naturligt at vi under forløbet skal udpege en egentlig virksomhedsmægler. Vi medvirker som jeres rådgiver til forhandlinger og aftalegrundlag bliver fastlagt og sikrer vores kundes en fair aftale.